Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej unieważnia z dniem 23 kwietnia 2012 postępowanie ofertowe nr 1/1.2.0/2012 na przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka.

Postępowanie zostaje unieważnione w związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Q pracy”, w ramach którego ogłoszono postępowanie. Po podpisaniu umowy, które planowane jest na koniec maja 2012, GFIS ogłosi ponownie zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań na swojej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz