Unieważnienie zapytania

Unieważnienie zapytania

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 1/07/1.2.0/2012 z dnia 03.07.2012 r. dotyczące przeprowadzenia badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyczyną unieważnienia ww. zapytania jest niewystarczająco doprecyzowany opis przedmiotu zapytania dotyczący badanej grupy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności skorygowane zapytanie ofertowe zostanie powtórnie zamieszczone na stronie www.gfis.pl oraz zostanie przesłane mailowo do Wykonawców, którzy wzięli udział w przedmiotowym postępowaniu.

Protokół 1

Gdańsk, dn.31.07.2012r.

 

2JWP8R5TAZYO2SWG

 

Dodaj komentarz