Warsztaty z pracy zespołowej

Warsztaty z pracy zespołowej

W listopadzie i grudniu 2011 roku zorganizowane i przeprowadzone zostały warsztaty z pracy zespołowej. Szkolenie skierowane było do 30 uczestników projektu „Pierwsza Praca”. 

Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu:  charakterystyki i metod pracy zespołowej, metod motywowania, cech dobrego zespołu, wad i zalet pracy zespołowej oraz poznali przyczyny niskiej wydajności pracy zespołowej w odniesieniu do różnych obszarów tj. współzawodnictwo, czas, innowacja, inicjatywa, relacje i zależności. W ramach warsztatów uczestnicy odbyli także warsztat interpersonalny w kontekście „ja w zespole”. 

Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników.

 

IMG_1550     IMG_1512

 

logotyp bez napisu

Projekt „Pierwsza Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz