Witamy Asystentów Partnerstw

Witamy Asystentów Partnerstw

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zakończyła rekrutację do projektu „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie przeprowadzonej przez projektodawcę do dnia 26 września 2008 r. rekrutacji do projektu, wpłynęło 11 kwestionariuszy zgłoszeniowych.

Z nadesłanych i złożonych zgłoszeń, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, zrekrutowała 5 przedstawicieli lokalnie działających organizacji, którzy będą pełnić w projekcie rolę Asystentów Partnerstw Lokalnych.

Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o kryteria wyboru określone we wniosku aplikacyjnym. Projektodawca zaprosił do udziału w projekcie przedstawicieli organizacji, które swoim działaniem obejmują najbardziej zaniedbane dzielnice miasta Gdańska, wskazane w Gdańskim Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz dzielnice ze słabo rozwiniętą infrastrukturą społeczną. Do projektu zaproszono organizacje cieszące się zaufaniem społecznym we własnych dzielnicach, zainteresowane tworzeniem sieci współpracy oraz wzajemnych powiązań między instytucjami sektora społecznego, prywatnego oraz publicznego.

Zaproszone do projektu przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej organizacje to:

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio – Ujeścisko,
– Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki – Nowy Port,
– Fundacja „Sprawni Inaczej” – Morena,
– Stowarzyszenie „Bliżej Centrum” – Dolne Miasto,
– Stowarzyszenie „Stara Oliwa” – Oliwa.

O podejmowanych przez Asystentów Partnerstw Lokalnych inicjatywach w ramach projektu, będziemy informować na naszej stronie internetowej.

12M644EKBD9R3S6G        5NJBTPDSP8XEJVBB

Dodaj komentarz