ZAPRASZAMY DO CAS – Klub Młodych „Wataha”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje o zakończeniu realizacji projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0006/16-03, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach wniosku wymogiem trwałości objęto usługę społeczną Centrum Aktywności Społecznej (CAS), skierowaną do dzieci i młodzieży. Zapewniono trwałość działań skierowanych do beneficjentów, dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska.

W związku z powyższym deklarujemy instytucjonalną gotowość do realizacji powyższej usługi wobec osób chętnych, na poziomie 5 miejsc w okresie: 12.2022-11.2028.
Kontakt:
Centrum Aktywności Społecznej (CAS)
Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Młodych Wataha”
ul. Gościnna 14
80-032 Gdańsk

Kierownik: Karolina Felczak
k.felczak@gfis.pl
tel. 785-720-837