UKR/PL: Dobre Wyjście – program wsparcia migrantów i migrantek z Ukrainy

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego

 

UKR/PL

UKR: ПРИЇХАЛИ ДО ГДАНЬСКА/Гдині З УКРАЇНИ?
ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ?

ДОПОМОЖЕМО ВАМ:
-дізнатися яка допомога вам належить і де ви зможете її отримати,
-вирішити складні адміністративні справи,
-віднайти себе на ринку, праці (стаж,навчання,курси,порадник по професіях)
-самодопомога у життєвих справах (психологічні консультації на українській і російських мовах),
-цікаво і з користю проводити вільний час,
-отримання гуманітарної допомоги (продукти харчування).

КОНТАКТ: пн-пт; ПОЛ.: 8-16, УКР/РОС: 11-18
ТЕЛЕФОН: УКР/РОС: 730-284-618, ПОЛ.- 602-533-484; Напишіть: crs@gfis.pl PL/UKR/RUS

PL:
PRZYJECHAŁEŚ/ŁAŚ DO GDAŃSKA/GDYNI Z UKRAINY?
POTRZEBUJESZ POMOCY?

POMOŻEMY CI:
– dowiedzieć się, jakie wsparcie Ci przysługuje
i gdzie możesz je otrzymać,
– załatwić trudne urzędowe sprawy,
– odnaleźć się na rynku pracy (staże, szkolenia, kursy, zawodowe),
– poradzić sobie z trudnościami życiowymi (wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim i rosyjskim),
– w znalezieniu ciekawych sposobów na spędzenie wolnego czasu.
– uzyskaniu drobnego wsparcia żywnościowego.

Zadzwoń: PL – 602-533-484; UKR/RUS: 730-284-618
Napisz: crs@gfis.pl PL/UKR/RUS

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego

Projekt obejmuje ponadlokalny program ukierunkowany na łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie wyjścia z trudnej sytuacji życiowej rodzin i osób przebywających w zdegradowanych dzielnicach Gdańsk Orunia i w Gdynia Oksywiu, w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie.

W ramach projektu wdrażany jest system oddziaływań o charakterze pomocowym, który przełoży się na przybliżenie osób uczestniczących do dostępnych usług wsparcia oraz zabezpieczenie podstawowych i najbardziej potrzebnych usług komplementarnych do systemu pomocowego w Gdańsku i Gdyni.

Zaplanowane działania obejmują:

1.stworzenie dostępu do informacji o systemie pomocowym oraz przybliżenie do usług wsparcia w ramach punktu informacyjnego dla migrantów w języku rosyjskim i ukraińskim, min. 100osób uciekających z Ukrainy przed wojną.
2.włączenie w zaawansowane, interdyscyplinarne programy aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku i Gdyni, min. 25 osób uciekających z Ukrainy przed wojną i ich rodzin, poprzez wypracowanie i wdrożenie indywidualnych ścieżek rozwoju obejmujących zasoby, potrzeby i kierunki działania na bazie współpracy z specjalistą integracji usług, z tłumaczeniem na język rosyjski i ukraiński,
3.wsparcie asystenckie we wdrażaniu ścieżki aktywizacji i przybliżeniu do systemu pomocowego – realizowane w języku rosyjskim i ukraińskim (min.40 osób).
3.pierwszą pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych w języku rosyjskim i ukraińskim (50osób);
4. zapewnienie wyżywienia osobom poszukującym pracy i ich rodzinom w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w których taka usługa nie jest dostępna (1300 obiadów, min.50osób).

W celu integracji usług, promocji rozwiązań wsparcia z obszaru integracji usług oraz asystentury bezpośredniej w pracy z migrantami i stworzenia przestrzeni do wymiany inspiracji w obszarze pomocowym zaplanowano realizację 2 spotkań międzysektorowych, angażujących organizacje i instytucje pomocowe w Gdańsku i Gdyni.