REALIZOWANE PROJEKTY : Aktywizacja

ZAPRASZAMY DO CAS – Klub Młodych „Wataha”

UKR/PL: Dobre Wyjście – program wsparcia migrantów i migrantek z Ukrainy

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji I

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

5/5