Wsparcie na starcie

Wsparcie na starcie

W styczniu 2010 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, skierowanego do 8 wychowanek zamieszkujących prowadzone przez nas Domy dla Dzieci w Gdańsku i Gdyni.

Projekt „Wsparcie na starcie wychowanek Domów dla Dzieci GFIS” będziemy realizować do końca 2012 r. dzięki środkom przekazanym przez Alcatel-Lucent Foundation oraz we współpracy z firmą Alcatel-Lucent w Polsce.

Celem projektu jest zbudowanie efektywnego systemu wsparcia dla naszych 8 usamodzielniających się wychowanek, w wieku 15-18 lat, zagrożonych trudnościami w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy oraz w życiu społecznym.

System wsparcia będzie polegał na wyposażeniu naszych wychowanek w specjalistyczne kompetencje zawodowe oraz ukształtowanie w nich postaw osiągnięciowych. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu naszym wychowankom następujących form wsparcia:

– specjalistycznych kursów i szkoleń,

– zajęć językowych,

– warsztatów motywujących,

– wsparcia psychologicznego,

– wyjść do restauracji i teatru.

Dzięki przewidzianym w projekcie formom wsparcia nasze wychowanki zdobędą specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Będą budowane i wspierane również u naszych wychowanek postawy przedsiębiorcze i kreatywne; będą rozwijane cechy takie jak samodzielność, elastyczność zawodowa oraz otwartość na zmiany.

Wypracowanie wśród wychowanek aktywnych postaw społecznych i zawodowych będzie skutkować zmniejszeniem zagrożenia wykluczeniem zawodowym i społecznym.

2Y7BV7EV7I6KDDF6

Dodaj komentarz