Wyniki postępowania 1/01/POMOST/2014

Wyniki postępowania 1/01/POMOST/2014

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej , realizator projektu „Pomost na rynek pracy” ogłasza, iż w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie nr  1/01/POMOST/2014 nie wpłynęła żadna oferta, a tym samym nie wyłoniono wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia.
 
logotyp-nowy

Dodaj komentarz