Wyniki postępowania

Wyniki postępowania

Wyniki postępowania nr 03/721-06/2011
W wyniku ogłoszonego postępowania na zakup artykułów spożywczych w ramach projektu „Pierwsza Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została złożona jedna oferta przez MAKRO CASH & CARRY POLSKA S.A.
Złożona oferta spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Szczegółowe uzasadnienie dla wyboru oferty znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Oceniającej, znajdującym się w załączeniu.

8XVJKIUSJXDSCEML  12M644EKBD9R3S6G 

Załączniki:
protokół z posiedzenia komisji

Dodaj komentarz