Wyniki postępowania

Wyniki postępowania

Wyniki postępowania nr 02/721-06/2011

W wyniku ogłoszonego postępowania na przeprowadzenie kursu gotowania na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wynajem sali i zaplecza kuchennego w ramach projektu „Pierwsza Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały złożone 2 oferty. Oferta firmy Kreatornia Smaku Andrzej Ławniczak, została odrzucona z przyczyn formalnych. Druga oferta Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym i zostały poddane ocenie.
Komisja oceniająca uznała za najkorzystniejszą cenowo i jakościowo ofertę złożoną przez Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników, którą wybrała jako wykonawcę. Szczegółowe uzasadnienie dla wyboru oferty znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Oceniającej, znajdującego się w załączeniu.

8XVJKIUSJXDSCEML  12M644EKBD9R3S6G 

Dodaj komentarz