Wyniki postępowania nr 2/POMOST/2014

Wyniki postępowania nr 2/POMOST/2014

Gdańska  Fundacja  Innowacji Społecznej informuje iż, w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/POMOST/2014 wyłonieni zostali następujący wykonawcy:

Szkolenie z przedsiębiorczości

Maria Lubomańska-Palarczyk

Szkolenie ze strategii marketingowej  obiektu hotelarskiego

Maria Lubomańska-Palarczyk

Szkolenie z działalności gastronomicznej  obiektu hotelarskiego

JAR-GAST – Trójmiejski Serwis Smaku

Szkolenie z organizacji pracy w  obiekcie hotelarskim

Beata Olszewska

 
 
W załączeniu protokół z posiedzenia Komisji. protokol Komisji
 
Postępowanie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
logotyp bez napisu

 

Dodaj komentarz