Wyniki rekrutacji do projektu

Wyniki rekrutacji do projektu

W odpowiedzi na ogłoszenie wznowienia rekrutacji do projektu „CEAL- nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” do biura projektu wpłynął kwestionariusz rekrutacyjny od przedstawiciela NZOZ Poradnia Specjalistyczna „REMED-LECTUS” Sp.z.o.o.
Dnia 7.10.2010 Komisja Rekrutacyjna w składzie: Marianna Sitek-Wróblewska, Małgorzata Gojło-Kaligowska, Anna Gojło, dokonała weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym kwestionariusza i zdecydowała o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy do udziału w ww. projekcie. Wybór ten był uzasadniony wysoką motywacją i chęcią współpracy z ngos oraz potencjałem przedsiębiorcy.

Dziękujemy za udział w rekrutacji.

O działaniach projektu i podejmowanych wyzwaniach przez uczestników projektu będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.

8XVJKIUSJXDSCEML 9F4TFNRYUKHDNQS9

Dodaj komentarz