WYNIKI REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "DOMEK SĄSIEDZKI" NA ROK 2020/21 (02.04.2020)