Wyniki rekrutacji- "Q pracy!"

Wyniki rekrutacji- "Q pracy!"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu innowacyjno-testującego pt. „Q pracy!” ogłasza wyniki naboru placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa pomorskiego do udziału w projekcie.
Do udziału w testowaniu modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę zakwalifikowane zostały następujące placówki:

1) Dom dla Dzieci w Pogórzu
2) Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku
3) Dom dla Dzieci w Dzierzgoniu
4) Dom na Klifie w Gdyni
5) Dom nad Jarem w Gdańsku
6) Dom pod Cyprysami w Gdańsku

Na listę rezerwową zostały zakwalifikowane następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1) Dom na Jaśkowej w Gdańsku
2) Dom na Batorego w Gdańsku
3) Dom na Sobieskiego w Gdańsku
4) Dom przy Gościnnej w Gdańsku

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dostępny jest do pobrania w załączeniu.
Z przedstawicielami placówek zakwalifikowanych do udziału w testowaniu skontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na spotkanie otwierające udział w projekcie „Q pracy!”

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6ZAMBYJMYVLJKC9Y


Załączniki:

Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej

Dodaj komentarz