WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023

Poniżej załączamy:
– listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Punktu Przedszkolnego „Domek Sąsiedzki” na rok 2022/2023