WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/02/6.2.1/2017

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/02/6.2.1/2017
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza wyniki postępowania ofertowego na świadczenie usług specjalisty pracy interdyscyplinarnej ds.rodziny w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”
Wyłonionymi Wykonawcami zostali: 
a. świadczenie usług specjalisty pracy interdyscyplinarnej ds.rodziny w wymiarze 80 godzin średniomiesięcznie
Ewa  Ściubeł
ul. Przyjemna 5/7, 80-054 Gdańsk
termin złożenia oferty: 20.02.2017
 
b. świadczenie usług specjalisty pracy interdyscyplinarnej ds.rodziny w wymiarze 40 godzin średniomiesięcznie
Dobra Firma. Ewa Patyk
ul. Urocza 4/4, 80-077 Gdańsk
termin złożenia oferty: 21.02.2017
 
 
Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz