Wyróżnienie za innowacyjność

Wyróżnienie za innowacyjność

Podczas Konferencji „Wyzwania gospodarcze i perspektywy województwa pomorskiego-innowacyjność a kapitał ludzki”, która odbyła się 4 grudnia 2009 roku Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej reprezentowana przez Panią Prezes Mariannę Sitek-Wróblewską otrzymała z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Pana Wiesława Byczkowskiego, specjalne wyróżnienie w konkursie Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki – edycja 2009, za projekt realizowany przez Fundację pod nazwą „Wsparcie na starcie” wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów Dziecka dla Dzieci GFIS.

Serdecznie dziękujemy

4V6ZRFKEMLLNQJLX 8GMMBDJ6AESAM5H4 488ADW9368IEX7J7 02SAB2TBCXUVMDZO

Dodaj komentarz