Wznowienie rekrutacji

Wznowienie rekrutacji

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w związku z rezygnacją jednego z przedstawicieli przedsiębiorców w udziale w projekcie „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” realizowanym dzięki dofinansowaniu go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza ponowną rekrutację uczestnika- przedstawiciela biznesu, do ww. projektu.
Nabór zgłoszeń rekrutacyjnych do Projektu prowadzony jest w biurze projektu przy
ul. Gościnnej 14 w Gdańsku oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl
Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu.
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przedstawiciela przedsiębiorców będzie decydowało jego doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyboru uczestnika projektu dokona 3-osobowa Komisja składająca się z członków zespołu zarządzającego projektem.

8XVJKIUSJXDSCEML     12M644EKBD9R3S6G

Załączniki:
kwestionariusz rekrutacyjny
kwestionariusz
deklaracja uczestnictwaw
oświadczenie uczestnika

Dodaj komentarz