Zapraszamy do II edycji GSPL

Zapraszamy do II edycji GSPL

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych UM w Gdańsku i Fundacją RC zaprasza lokalnie działające organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w projekcie „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – edycja II”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych z terenu miasta Gdańska z dzielnic: Dolnego Miasta, Oliwy, Ujeściska, Moreny, Starego Przedmieścia, Nowego Portu oraz Letniewa.
Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 7 organizacji inicjujących działania na rzecz rozwoju lokalnego w obszarze wskazanych dzielnic, z którymi fundacja podpisze porozumienie o współdziałaniu w ramach projektu. W sposób szczególny zaproszenie kierujemy do uczestników pierwszej edycji projektu realizowanego w roku 2008/2009. Wyłonione organizacje będą pełnić w projekcie funkcje animatorów lokalnej współpracy. Otrzymają m.in. wsparcie w postaci środków na zatrudnienie tzw. „Asystentów Partnerstw”.

Organizacje biorące udział w projekcie, poprzez nawiązywanie kontaktów z różnorodnymi lokalnymi podmiotami oraz uruchamianie oddolnych inicjatyw, będą dążyć do realizacji celu jakim jest rozwijanie dialogu obywatelskiego i współpracy na poziomie lokalnym. Zapraszamy organizacje zainteresowane rozwijaniem w naszym mieście Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych i promowaniem modelu partnerskiej międzysektorowej współpracy.

Zainteresowane udziałem w projekcie organizacje, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wraz z wypełnionym kwestionariuszem do dnia 29 czerwca 2009 roku, na podany adres mailowy: biuro@gfis.pl

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu i jego realizacji można uzyskać pod numerem tel. 058 3049956 lub w siedzibie projektodawcy przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku Oruni.

Załączniki:

kwestionariusz zgłoszenia.doc

Dodaj komentarz