Zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.”
        Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na temat partycypacyjnego planowania przestrzeni w mieście. Będzie to podsumowanie projektu „Quo Vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.” w ramach którego mieszkańcy wspólnie z planistami wypracowywali mikrostrategie czterech dzielnic Gdańska (Wrzeszcz Górny, Ujeścisko, Orunia, Osowa). Projekt realizowany jest przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej i Sopocką Szkołą Wyższą. Zaproszenie kierujemy nie tylko do mieszkańców dzielnic w których odbywały się warsztaty, ale do wszystkich, którzy chcą wpływać na to, jak wygląda ich miasto i dzielnica, a jednocześnie interesują się długofalowym rozwojem swojej dzielnicy. W dyskusji wezmą udział udział eksperci ze Sztokholmu, Łodzi, Warszawy, Poznania. Będą to przedstawiciele ruchów miejskich i urzędnicy, praktycy i politycy. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, prosimy o e-mailową rejestrację do 19.10.2015 na adres: p.kluz@gfis.pl.

„Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.”

Obywatele dla demokracji w planowaniu miast.

Miejsce: Dziedziniec Heweliusza, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12
Termin: 24 października 2015,
Program konferencji:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników.
9.30–10.00 Oficjalne otwarcie konferencji: przedstawiciele gospodarzy i partnerów projektu.
10.00–10.30 Sesja I: Wprowadzenie do problematyki partycypacji w planowaniu miast: Artur Celiński, Respublica.
10.30-11.30 Sesja II: Prezentacja wyników projektu „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”: Gabriela Rembarz, WAPG, Justyna Martyniuk-Pęczek WAPG, SSW, Przemek Kluz GFIS, Barbara Zgórska, Barbara Marchwicka, Agnieszka Jurecka.
11.30-12.30 Sesja III: Podsumowanie dorobku projektu według partnerów społecznych.
Moderacja: Łukasz Pancewicz WAPG, UM Łódź oraz przedstawiciele partnerów społecznych projektu.
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Sesja III: Doświadczenia z praktyki w dziedzinie planowania partycypacyjnego:
Monika Rudeńska, UM Stockholm/Szwecja, Wojciech Kłoskowski, UM Łódź.
14.30–16.00 Panel dyskusyjny: Obywatele dla Demokracji w planowaniu miasta.
Debata z udziałem: Prof. Iwona Sagan UG, Maciej Wudarski, Z-ca Prezydenta UM w Poznianiu, „Prawo do Miasta”, Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG, Moderacja: Artur Celiński, Respublica.
16.30 Podsumowanie i  oficjalne zakończenie  konferencji (kawa).
17.00–19.00 Sesja informacyjno-posterowa w podgrupach tematycznych 4 dzielnic  przy panelach wystawowych.
Paneliści i prelegenci:
Maciej Wudarski – przedstawiciel poznańskich ruch miejski „Prawo do Miasta”, Z-ca Prezydenta Poznania, współautor „Anty-Bezradnika przestrzennego”,
Iwona Sagan – prof. UG, dr hab. Uniwersytet Gdański, geograf, członkini Rady Studium SUIKZP,
Edyta Dymszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
Łukasz Pancewicz – dr inż. arch. Politechnika Gdańska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert ds. rewitalizacji miast,
Monika Rudeńska – planistka, Urząd Miejski w Sztokholmie,
Moderator: Artur Celiński – ekspert ds. polityki kulturalnej, Res Publica, z-ca red. naczelnego Magazynu Miasta.
konferencjalogotyp quo vadis

Dodaj komentarz