Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapraszamy do przesłania wyceny miesięcznej obsługi administracyjni-kadrowej projektu w okresie od 1 czerwca 2012 do 31 sierpnia 2014.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2011-31.08.2014 na łączną kwotę: 1 996 726,40 PLN.

W zakres świadczonej usługi wchodzić będzie:

1. sporządzanie umów z personelem projektu,
2. sporządzanie zestawienia z wykazem zawartych umów w ramach projektu oraz jego bieżąca aktualizacja,
3. zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowywanie personelu projektu z ZUS,
4. wprowadzanie danych osobowych do programu kadrowo-płacowego,
5. wystawianie rachunków do umów zawartych w ramach projektu,
6. przygotowywanie ogólnych list płac,
7. sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS-u,
8. miesięczne podsumowanie podatku od osób fizycznych,
9. wystawianie PIT-11 do US,
10. wystawianie zaświadczeń do ZUS w przypadku emerytów i rencistów,
11. prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej projektu,
12. kontrola zgodności wystawionych umów z pozycjami budżetowymi,
13. prowadzenie ewidencji dowodów obecności w pracy, urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich,
14. wysyłanie korespondencji projektowej,
15. udostępnianie urządzeń kadrowych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień kontrolującym projekt, jednakże za zgodą Zleceniodawcy,
16. odbiór przez pracownika Zleceniobiorcy dokumentów kadrowych raz w tygodniu, w dniu ustalonym z Zamawiającym, z siedziby biura projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku.

Wycena powinna zawierać kwotę usługi wraz z podatkiem VAT.

Miejsce składania ofert: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk lub elektronicznie na adres e-mail: a.gojlo@gfis.pl

Termin składania ofert: 05.05.2012r. godz. 15:00

9MVFRTJMSPMME27M

Dodaj komentarz