ZAPYTANIE CENOWE NR 2/PZuS/2015 13.07.2015

ZAPYTANIE CENOWE NR 2/PZuS/2015 13.07.2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej cenowej na przeprowadzenie prac hydraulicznych w 2 lokalach mieszkalnych w  Gdańsku, w ramach projektu „Zamieszkaj u siebie”.

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac hydraulicznych w 2 lokalach mieszkalnych:

  • Lokal nr 1- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska- Oliwa o powierzchni 62,62 m2
  • Lokal nr 2- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska – Dolne Miasto o powierzchni  42,96 m2

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2015 -styczeń 2016

Wymagania wobec Wykonawcy: doświadczenie w prowadzeniu prac hydraulicznych w ww. zakresie, prowadzenie działalności hydraulicznej min. 2 lata.

Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku, drogą pocztową lub drogą mailową na adres mailowy m.sitek@gfis.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015r.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku ZAPYTANIE CENOWE NR 2 PRACE HYDRAULICZNE

Wzór oferty- Załącznik 1 PRACE HYDRAULICZNE – wzór oferty

banner z gfis

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.