Zapytanie nr 1/POMOST/2014

Zapytanie nr 1/POMOST/2014

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji mentora w ramach zapytania ofertowego nr 1/POMOST/2014 przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.

Termin składania ofert mija 19 lutego 2014 r.

Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie zapytanie nr 1 POMOST 2014

Załączniki do zapytania ofertowego:

 zalacznik nr 1 – oferta

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zapytanie ofertowe 02 POMOST 2014

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

 

 

Wyłonienie wykonawcy w ramach zasady konkurencyjności realizowane jest w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz