Zapytanie nr 2/POMOST/2014

Zapytanie nr 2/POMOST/2014

Zapytanie nr 2/POMOST/2014

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń  w branży hotelarsko-gastronomicznej dla potrzeb projektu  „POMOST na rynek pracy” w ramach zapytania ofertowego nr 2/POMOST/2014 przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.

Termin składania ofert mija 21 marca 2014 r.

Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie

Załączniki do zapytania ofertowego:

 zapytanie ofertowe 02 POMOST 2014

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

 

 

Wyłonienie wykonawcy w ramach zasady konkurencyjności realizowane jest w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz