Zapytanie ofertowe 03/POMOST/2014

Zapytanie ofertowe 03/POMOST/2014

zapytanie ofertowe 03 POMOST 2014 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń  w branży hotelarsko-gastronomicznej w zakresie działalności gastronomicznej dla potrzeb projektu  „POMOST na rynek pracy” w ramach zapytania ofertowego nr 3/POMOST/2014 przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.

Termin składania ofert mija 17 listopada 2014 r.

Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie – zapytanie ofertowe 03 POMOST 2014

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów 

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

 

 

9MVFRTJMSPMME27M

 

Wyłonienie wykonawcy w ramach zasady konkurencyjności realizowane jest w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz