Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym oraz składania ofert na przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 20 lipca 2012 r., godz. 15:30
W załączeniu do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2- Wzór umowy z Wykonawcą
Załącznik nr 3- wzór oferty.pdf
Załącznik nr 3- wzór oferty.doc
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań. pdf
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań. doc

Dodaj komentarz