Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr RR/01/02/6.2.1/2017 dotyczące usług świadczonych przez specjalistę ds.komunikacji społecznej

Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr RR/01/02/6.2.1/2017 dotyczące usług świadczonych przez specjalistę ds.komunikacji społecznej

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług  specjalisty ds. komunikacji społecznej

w ramach realizacji  projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT.

Szczegóły  zapytania   znajdują  się tu – link do dokumentu

link do załącznika: Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres: biuro@gfis.pl lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście do dnia 24.02.2017 r.do godziny 16.00 pod adres Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna 14 w Gdańsku

Dodaj komentarz