Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe 1/POMOST/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe 1/POMOST/2014
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje iż, w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród ofert które wpłynęły.

a)      mentor odpowiedzialny za wdrożenie programu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością – Agnieszka Antoszewska

b)      mentor odpowiedzialny za mentoring społeczny  – Magdalena Chmielowiec

 c)      mentor odpowiedzialny za mentoring biznesowy  – Monika Ewertowska

 

Projekt „POMOST na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz