Dobro wspólne

Dbajmy wspólnie o nasze najbliższe otoczenie!

Czym zajmuje się nasza fundacja?

Nasza fundacja powstała w 2007 roku, a swoją siedzibę ma na Oruni w Gdańsku. Od początku zajmujemy się pomaganiem, pracując w sferze pieczy zastępczej i dbając o społeczność lokalną. We współpracy z instytucjami miejskimi i wojewódzkimi, prowadzimy Kameralne Domy Dla Dzieci, w których mieszka po 14 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 25 lat., świetlice wsparcia dziennego w Gdańsku i Gdyni oraz przedszkole i Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”. Istotną częścią naszej pracy jest długofalowe wsparcie dla społeczności lokalnej Gdańska Oruni, od rewitalizacji podwórek przez kluby rodzica, seniora, po festyny. Realizujemy również  projekty skierowane w stronę wsparcia i usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, oraz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i wiele innych.

Zobacz nasze działania na facebook'u:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w liczbach:

Wychowanków mieszka w naszych 6 Domach Dla Dzieci
Dzieci i młodzieży korzysta z działań Domu Sąsiedzkiego
+
Rok założenia Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
Mieszkań wspomaganych, w których mieszkają usamodzielnieni wychowankowie pieczy
Wspólny cel - dwie fundacje!

Od 2007 roku staramy się budować i wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać rozwój lokalnych społeczności.

Utworzona w 2012 roku jest wyodrębnionym podmiotem, będącym operatorem działań GFIS w obszarze przedsiębiorczości społecznej.  Fundacja prowadzi firmy społeczne – Kawiarnię Kuźnia i Hotel So Stay.

Nasi Liderzy

To oni napędzają naszą fundację

Marianna Sitek-Wróblewska

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI​

m.sitek@gfis.pl

Piotr Wróblewski

Dyrektor Domów Dla Dzieci

p.wroblewski@gfis.pl

Przemysław Kluz

manager domu sąsiedzkiego

p.kluz@gfis.pl

Rafał Krajewski

Z-cA Dyrektora Domów Dla Dzieci

r.krajewski@gfis.pl

Dorota Czernik

Z-cA DYREKTORA DOMÓW DLA DZIECI

d.czernik@gfis.pl

Ewa Patyk

specjalistka wsparcia

e.patyk@gfis.pl

Razem zadbajmy o dobro wspólne już dziś!

Chcesz włączyć się w nasze działania? Chcesz skorzystać z naszych usług społecznych lub wesprzeć nas finansowo?

Nasi Sponsorzy i Partnerzy