Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

logotypy

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje o zakończeniu realizacji projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” , nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0004/17-02 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach wniosku wymogiem trwałości objęto działania Klubu Młodych Wataha, skierowaną do dzieci i młodzieży. Zapewniono trwałość działań skierowanych do beneficjentów, dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska.

W związku z powyższym deklarujemy instytucjonalną gotowość do realizacji powyższej usługi wobec osób chętnych, do 31.12.2025, zgodnie z zakresem:

  • W placówce wsparcia dziennego przy ul. Dworcowej 11 (zadanie 1): utrzymanie pięciu nowych miejsc świadczenia usług społecznych,
  • W zadaniu dotyczącym usług społecznych o charakterze profilaktycznym, realizowanych metodą podwórkową przy ul. Dworcowej 11 (zadanie 2): utrzymanie dwóch stanowisk pracy tj. wychowawcy i trenera.

Kontakt:
Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Młodych Wataha”
ul. Dworcowa 11
80-026 Gdańsk

Kierownik: Karolina Felczak
k.felczak@gfis.pl
tel. 785-720-837