Publikacje

Model Domu Sąsiedzkiego 

Publikacja opracowana została w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model Domu Sąsiedzkiego


Model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę

Publikacja opracowana została w ramach innowacyjno-testującego projektu „Q pracy!” dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypracowany model stanowi wstępną wersję, która zostanie opracowana w ostatecznym kształcie po etapie testowania wypracowanego modelu w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych z woj. pomorskiego do końca 2014 r.

Model pracy wychowawczej


Raport z badania nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – październik 2012 r. 

Publikacja i raport opracowane zostały w ramach innowacyjno-testującego projektu „Q pracy!” dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport z badania


Przewodnik po podwórkach – czyli jak w 10 krokach zmienić wspólnie z mieszkańcami przestrzeń ich sąsiedztwa

Publikacja opracowana została w ramach projektu „Edukacja obywatelska w działaniu!” dzięki współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przewodnik po podwórkach


Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

Publikacja opracowana w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w partnerstwie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Politechniki Gdańskiej (Wydział Architektury) i Sopockiej Szkoły Wyższej.

Quo vadis, Gdańsku?


Poradnik Q samodzielności

Poradnik „Q samodzielności” to zbiór praktycznych informacji o tym, jaka pomoc przysługuje w ramach programu usamodzielnienia i gdzie można ją otrzymać.

Q samodzielności