Zgłoszenia

PL

Misją Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (GFIS) jest, aby wszystkie osoby miały równe szanse w realizacji swojego potencjału w domu, pracy, szkole i społeczności lokalnej. Zobowiązujemy się zapewnić, by nasze działania i programy były bezpieczne, przejrzyste i zgodne z wyznawanymi przez nas zasadami.

Cenimy sobie opinie naszych partnerów/rek, pracowników/czek i beneficjentów/tek. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze nasze działania cechowała wysoka jakość. Zobowiązujemy członków/członkinie zespołu i partnerów naszej Fundacji do przestrzegania kodeksu postępowania GFIS.

Jeżeli masz informację zwrotną – uwagi, wskazówki dotyczące działań Fundacji albo chcesz złożyć skargę albo wyrazić zaniepokojenie – zapraszamy do kontaktu:
mail: zgloszenie@gfis.pl

Osobom zgłaszającym zapewniamy anonimowość. Wszystkie zgłoszenia są analizowane i podejmowane są działania naprawcze i/lub interwencyjne.
UKR
Місія Гданського фонду соціальних інновацій (GFIS) полягає в тому, щоб усі люди мали рівні можливості для реалізації свого потенціалу вдома, на роботі, у школі та в місцевій громаді.  Ми прагнемо гарантувати, що наші дії та програми є безпечними, прозорими та відповідають нашим принципам.Ми цінуємо думки наших партнерів/рок, співробітників/ниць  і бенефіціарів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб наша діяльність була якісною.  Ми зобов’язуємо членів/инь команди та партнерів нашого Фонду дотримуватися Кодексу поведінки GFIS.Якщо у вас є відгуки – коментарі, поради щодо діяльності Фонду, або ви хочете подати скаргу чи висловити занепокоєння – зв’яжіться з нами (пошта: zgloszenie@gfis.pl).Особам,які нададуть інформацію,ми гарантуємо анонімність. Усі звіти аналізуються та вживаються заходи щодо виправлення та/або втручання.