RODO

Klauzule informacyjne GFIS znajdują się tutaj.

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień mogą Państwo zgłosić się do Administratora przesyłając wniosek

na adres siedziby Administratora Danych,

drogą elektroniczną: rodo@gfis.pl,

lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych: Urszula Jeziorowska, iod.gfis@grupaformat.pl.