Przycisk Paypal do darowizn na pomoc Ukrainie / Paypal button for donations to help Ukraine

Przycisk Paypal do darowizn na pomoc Ukrainie / Paypal button for donations to help Ukraine

Drodzy Przyjaciele!

Utworzyliśmy przycisk PayPal dla wszystkich chcących w prosty sposób przekazywać nam darowizny na pomoc Ukrainie, bez względu na to gdzie się znajdują i jakiej waluty używają 🙂

Zapraszamy do skorzystania z przycisku:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KLX3TKKZRJANU

 

Dear Friends!

We have created a PayPal button for everyone who wants to easily donate to us to help Ukraine, no matter where they are and what currency they use 🙂

Please use the button:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KLX3TKKZRJANU

Дорогі друзі!

Ми створили кнопку PayPal для всіх, хто хоче легко пожертвувати нам на допомогу Україні, незалежно від того, де вони знаходяться і в якій валюті вони користуються 🙂

Будь ласка, скористайтеся кнопкою:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KLX3TKKZRJANU