Szukamy pracowników po pedagogice (lub podobnych kierunkach)

Szukamy pracowników po pedagogice (lub podobnych kierunkach)

Jako Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej szukamy pracowników po pedagogice (lub podobnych kierunkach) na stanowisko: „wychowawca w kameralnym Domu dla Dzieci
Wymagania wobec kandydata:

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obowiązki:
Zapewnienie opieki i wychowania mieszkańcom Domu, prowadzenie indywidualnego procesu wychowawczego dla dwójki-trójki dzieci, prowadzenie z wychowankami gospodarstwa domowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, współpraca na rzecz dziecka z MOPS, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi itp.
Charakter pracy – praca zmianowa, dyżury 12-godzinne.

Oferujemy:
Pracę w kameralnych Domach dla Dzieci o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców.
W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca. W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach umowy o pracę oferujemy: zatrudnienie w wymiarze jednego etatu, pracę w doświadczonym zespole, systematyczną superwizję pracy wychowawczej, możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku wychowawcy – mentora.

Miejsce pracy (zależnie od preferowanego): Gdańsk lub Gdynia – prosimy wyraźnie zaznaczyć w podaniu, które miasto Państwa interesuje

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o pilne przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@gfis.pl wyświetl e-mail

Wiadomość e-mail należy tytułować: „Wychowawca – VI 2022 Gdańsk” lub „Wychowawca – VI 2022 Gdynia”

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.
Do CV proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych w celu kolejnych rekrutacji.
Na spotkanie prosimy wstępnie zapoznać się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/wychowawca-w-kameralnym-domu-dla-dzieci-ogl64733665.html