Uczestniczymy w Komisjach UMG

Uczestniczymy w Komisjach UMG

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska uczestniczymy w komisji oceniającej oferty konkursowe.

Ważna przestrzeń współpracy Miasto Gdańsk i organizacji pozarządowych.