Umowa Partnerska „Zamieszkaj u siebie” podpisana!

Umowa Partnerska „Zamieszkaj u siebie” podpisana!

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Zamieszkaj u siebie” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Miastem Gdańsk rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie wypracowany i pilotażowo wdrożony program mieszkalnictwa wspieranego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. Program tworzymy z myślą o młodzieży, która dorasta w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i z tych miejsc usamodzielnia się startując w dorosłość. Brak miejsca do zamieszkania to wielka trudność z jaką borykają się na starcie samodzielnego życia nasi wychowankowie. Z partnerami projektu, tj. Gminą Miastem Gdańsk będziemy poszukiwać skutecznych rozwiązań wychodzących naprzeciw trudnościom z jakimi borykają się wychowankowie po opuszczeniu placówek. W imieniu Samorządu Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2015r. umowę współpracy partnerskiej z GFIS podpisał Pan Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej.

gdansk logo

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.