WYNIKI REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023