Warsztaty z zarządzania czasem i organizacji pracy własnej

Warsztaty z zarządzania czasem i organizacji pracy własnej

W ramach realizacji projektu „Pierwsza Praca” odbyły się warsztaty z zarządzania czasem i organizacji pracy własnej.

Warsztaty realizowane były w siedzibie GFIS w okresie grudnia 2011 i lutego br. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Program warsztatów obejmował:

1. Planowanie i organizacja pracy własnej

 2. Organizacja pracy zespołów

 3. Efektywność 

4. Określanie priorytetów zadań

5. Aktywne podejście do zarządzania czasem

6. Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem

7.  Metody planowania czasu pracy

8. Pułapki czasowe – jak rozpoznać i unikać?

9. Analiza własnej aktywności

 

logotyp bez napisu

 

Projekt „Pierwsza Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz