Aktywni dziennikarze

Aktywni dziennikarze

Wraz z rozpoczęcie czerwca rozpoczął się cykl warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego w ramach projektu „Aktywnym łatwiej”. Zajęcia przygotowują uczestników do samodzielnego przygotowywania i realizowania materiałów dziennikarskich oraz tworzenia przestrzeni dla dziennikarstwa obywatelskiego w Internecie. Cykl obejmuje dziennikarskie zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz pracę z komputerem i budowę stron internetowych na potrzeby dziennikarstwa obywatelskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7O42TO2YSJIW329Y  9MVFRTJMSPMME27M

Dodaj komentarz