Dodatkowa rekrutacja do projektu "Pomost na rynek pracy"

Dodatkowa rekrutacja do projektu "Pomost na rynek pracy"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu pt. „Pomost na rynek pracy” ogłasza dodatkową rekrutację do udziału w projekcie.
Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest do osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej.
  Informacja o projekcie:
1. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Co oferuje projekt?
1. Udział w kursie zawodowym w obiektach branży turystyczno-hotelarskiej w ścieżkach zawodowych: obsługa recepcji, gastronomia, profesjonalne utrzymywanie czystości oraz baristyka i obsługa klienta.
2. Stypendium edukacyjne za udział w kursach wskazanych w pkt. 1 oraz 2.
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Wsparcie superwizora przez cały okres realizacji projektu.
5. Zwrot kosztów podróży.
Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

  1. status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej potwierdzony oświadczeniem – 4 pkt.
  2. wiek 15-25 r.ż. – 3 pkt.
  3. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej potwierdzone oświadczeniem – 2 pkt.
  4.  płeć: kobieta – 1 pkt

W sytuacji, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów i nie ma możliwości wyłonienia zwycięskich ofert na podstawie obowiązujących kryteriów, Komisja zastosuje dodatkowe kryterium w postaci wykształcenia/praktyk/doświadczenia w branży gastronomicznej, handlowej.
Rekrutacja prowadzona będzie przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Rekrutacja:
1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk (I piętro).
2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji składa kwestionariusz zgłoszeniowy.
3. Kwestionariusze zgłoszeniowe  można składać osobiście lub drogą pocztową na adres biura projektu wskazany w pkt. 1 oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl oraz a.gojlo@gfis.pl
4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.
5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.
6.  W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 
Dodatkowych informacji o projekcie oraz rekrutacji udzielają:
– Małgorzata Gojło-Kaligowska, tel. 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl
– Anna Gojło, tel. 58 304 99 56, e-mail: a.gojlo @gfis.pl
 
Kwestionariusz zgłoszeniowy kwestionariusz zgłoszenia wychowankowie
 
logotyp nowy
 

Dodaj komentarz