Dodatkowa rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące dzielnicę Gdańsk Orunia i okolice do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Aktywnym łatwiej”.

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz zasady udziału w projekcie określone są w poniższym ogłoszeniu.

1.Informacja o projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Co oferuje projekt?

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności udział w:

a) warsztatach cateringowych przygotowujących 15 osób do pracy w branży gastronomicznej,

b) warsztatach teatralnych doskonalących umiejętności aktorskie oraz wyjściach do trójmiejskich teatrów,

c) zajęciach sportowych w ramach klubu piechura, którego uczestnicy będą odbywać rajdy piesze na terenie Trójmiasta.

d) warsztatach technik manualnych rozwijających umiejętności artystyczne oraz wyjściach na wystawy,

e) zajęciach komputerowych,

f) wsparcie psychologiczne.

3. Rekrutacja Uczestników projektu

1. Nabór zgłoszeń uczestników Projektu prowadzony jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku oraz drogą mailową na adres a.gojlo@gfis.pl

2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego „Kwestionariusza Rekrutacyjnego” w wyznaczonym terminie.

5. Wyboru uczestników projektu dokona 3-osobowa Komisja składająca się z członków zespołu zarządzającego projektem.

7. Kryteria rekrutacji:

– sytuacja bytowa rodziny.

– miejsce zamieszkania: Orunia i okolice.

8. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

9. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z uczestnictwa
w projekcie na to miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. Obowiązki Uczestników Projektu

Obowiązkiem uczestnika Projektu jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (Kwestionariusz rekrutacyjny, oraz w przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności),

2. zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad,

3. uczęszczanie na szkolenia i warsztaty oraz udział w pozostałych aktywnościach organizowanych w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu,

4. wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

5. informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.

5. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Z Projektu wykluczeni zostaną uczestnicy w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym opracowaniu.

Zapraszamy.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Załączniki:

kwestionariusz rekrutacyjny
ulotka rekrutacyjna

Dodaj komentarz