Euro26 Romania w GFIS

Euro26 Romania w GFIS

Dnia 8.03.2011 w siedzibie Fundacji, w Gościnnej Przystani Domu Sąsiedzkim, odbyła się wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Euro

Grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i samorządu lokalnego z Rumuni uczestniczy w projekcie: „Building the 'Youth Worker’ Institution for the integration of young people into society”. W ramach projektu jego uczestnicy odbyli 10 podróży studyjnych do krajów Unii Europejskiej. Wizyty mają na celu zapoznanie się z polityką państwową oraz działaniami organizacji pozarządowych w zakresie animacji pracy z młodzieżą.

W trakcie spotkania mieliśmy okazję podzielić się dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą wypracowanymi w GFIS.

3UY9M3Z44F6IIXAH 

Dodaj komentarz