Forum Animatorów Społecznych

Forum Animatorów Społecznych

W dniach 18 – 19 maja 2011 roku, w Kwidzynie, pracowało Pomorskie Forum Animatorów Społecznych. Wydarzenie współorganizowane przez naszą Fundację, we współpracy ze Stowarzyszeniem CAL oraz Stowarzyszeniem Eko Inicjatywa skupiło aktywnych działaczy i działaczki z Pomorza, podejmujących długofalową pracę ze społecznościami lokalnymi. Forum stanowi część projektu „Decydujmy Razem”, pilotażowego systemu budowania i testowania mechanizmów partycypacji.

Stowarzyszenie CAL od wielu lat szuka metod i przykładów skutecznej aktywizacji społeczności lokalnych poprzez włączanie obywateli do procesu współdecydowania. Korzystając z bogatego doświadczenia i wiedzy uczestnicy Forum – przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej – szukali odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie współpracować?

Na Forum GFIS reprezentowała nasza prezeska Marianna Sitek – Wróblewska, prowadząc warsztat: „Niech usłyszą nasz głos – wmacnianie grup słabszych społecznie”.

99YJKAZBWAL5TNU0  22U3I98B6A8OFWAZ 

Załączniki:
Program Forum

Dodaj komentarz