Medal Mściwoja II dla Fundacji

Medal Mściwoja II dla Fundacji

Dzień 16 czerwca 2009 był prawdziwym świętem Fundacji.

Rada Miasta Gdańska przyznała Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej honorowe odznaczenie Medal Księcia Mściwoja II w uznaniu wybitnych zasług dla Miasta Gdańska.

Wśród wyróżnionych osób byliśmy jedyną organizacją. Doceniona została nasza działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka, pozyskiwanie wolontariuszy i szeroko rozumianą edukację młodzieży.

W imieniu Fundacji odznaczenie odebrała Prezes Zarządu Marianna Sitek – Wróblewska. Laudację odczytał prof. Jerzy Samp. Była to wzruszająca chwila dla wszystkich pracowników i sympatyków GFIS.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek podczas uroczystości przyznania wyróżnień w Dworze Artusa stwierdził, że medal św. Wojciecha i medal Księcia Mściowoja II to równorzędne podziękowania dla wybitnych przedstawicieli naszej społeczności.

Medale św. Wojciecha otrzymali: gimnastyk Leszek Blanik, za rozsławianie Gdańska w świecie, o. Tomasz Jank, franciszkanin – za przywracanie świetności kompleksowi klasztorno-kościelnemu św. Trójcy w Gdańsku, Zbigniew Jujka, rysownik – za wieloletnią i między narodową działalność satyryczną, Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – za przywracanie świetności gdańskim zabytkom, Forum Dialogu Gdański Aeropag- impreza instytucja za promowanie wizerunku Gdańska poprzez jedną z najważniejszych debat polskiego społeczeństwa.

Medale Mściwoja II dostali: Zbigniew Canowiecki, menadżer-za wyróżniającą się działalność w gdańskiej przedsiębiorczości i wspomaganie akcji charytatywnych, Zbigniew i Maciej Kosycarzowie, fotograficy-za całokształt dorobku fotograficznego związanego z Gdańskiem, Roman Nowosielski, prawnik- za walkę o naprawianie krzywd wyrządzonych prze władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza, Marian Parusiński, biegacz senior – za aktywność w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, Zbigniew Strzelczyk, bursztyniarz – za promowanie Gdańska jako światowej stolicy bursztynu, Grzegorz Pellowski, piekarz – za rozwijanie i upowszechnianie najpiękniejszych tradycji dawnego gdańskiego piekarnictwa.

WreczenieMedaliSwWojciechaIKsieciaMsciwojaII2009
Wręczenie Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, 2009

8VIPTZONPY8AS223 7HF9236SZFZP0CAY 4NSFTAH6N6I4GSWT 8GX8PH7MRN2NBM9P 3H6CS7EBU9WXRRE4 94LDFYCGFCREILTC 9X8AWND6AS758JZA 5ZRCQSQG5C3SKUUT 9SVTON730M80YPHA 46ROHRTH6CAKSTRI 24T79EZF96Y57U92 8HBPHJW085UMWGKU

Dodaj komentarz