MIASTO GDAŃSK TWORZY WARUNKI DO ROZWOJU PROGRAMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.

MIASTO GDAŃSK TWORZY WARUNKI DO ROZWOJU PROGRAMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.

Kolejne mieszkania, na nowym osiedlu przy ul. J.Świrskiego zostaną przekazane organizacjom pozarządowym. Organizacje, które przedstawiły koncepcje programów mieszkań wspomaganych będą miały możliwość wdrożenia koncepcji w życie. Założeniem  budowanego w Gdańsku programu mieszkań wspomaganych jest działanie na rzecz deinstytucjonalizacji wsparcia udzielanego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sześciu niezależnych lokalach organizacje realizować będą programy mieszkaniowe skierowane do osób niepełnosprawnych, seniorów, osób zagrożonych bezdomnością, uczestników programów post- terapeutycznych.  W dniu 18 marca 2016r  Zarządzeniem  Nr 320/16 Prezydenta Miasta Gdańska podjęta została przez samorząd decyzja, w wyniku której Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej uzyskała możliwość uruchomienia kolejnego (trzeciego) mieszkania w programie najmu społecznego. Program skierowany jest do  usamodzielniających się wychowanków Domów dla Dzieci prowadzonych przez Fundację i został wypracowany w ramach projektu „Zamieszkaj u Siebie”. Przed GFIS kolejna inwestycja. Dostosowanie i wyposażenie mieszkania możliwe jest dzięki zaangażowaniu Fundacji Lotos oraz Spółki LOTOS S.A.  w przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Pomaganie przez Tankowanie”. W maju 2016 kolejne trzy osoby będące w procesie usamodzielniania zamieszkają przy ul. Świrskiego.

zdj11