Odwołanie rekrutacji do projektu "Pomost na rynek pracy"

Odwołanie rekrutacji do projektu "Pomost na rynek pracy"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej- realizator projektu „Pomost na rynek pracy” informuje, iż w wyniku prowadzonej rekrutacji złożony został jeden kwestionariusz rekrutacyjny. W związku ze spełnieniem wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym z dn. 23.07.br. osoba, która złożyła kwestionariusz została zakwalifikowana do udziału w projekcie. W związku z powyższym rekrutacja została zakończona.

logotyp nowy

Dodaj komentarz