Ogłoszenie wyników przetargu 01/04/FIS/2014

Ogłoszenie wyników przetargu 01/04/FIS/2014

W wyniku przeprowadzonej procedury w ramach postępowania nr 01/04/FIS/2014, Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia został Dobry Styl Dariusz Garbowski.

Szczegółowe informacje nt. wyników oceny znajdują się w protokole z posiedzenia Komisji:

 

152540 152615152631

 

Dodaj komentarz