Ponadnarodowe Forum Partnerstw

Ponadnarodowe Forum Partnerstw

W dniach 22 – 23 listopada 2010, w Warszawie, odbyło się Pierwsze Ponadnarodowe Forum Partnerskie, w którym uczestniczyła reprezentantka naszej Fundacji.

Forum, organizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich, zgromadziło organizację z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, które realizują skuteczne projekty w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwa dni wspólnej pracy stanowiły przestrzeń dla nawiązywania partnerstw ponadnarodowych, służących budowaniu wspólnych działań. Przywieźliśmy nowe inspiracje, nawiązaliśmy nowe kontakty o ciągu dalszym będziemy informować.

74Z59OKKGRC9LW8G    8XVJKIUSJXDSCEML    12M644EKBD9R3S6G  

Dodaj komentarz